صفحه اصلی > برچسب آرشیو پاسخ تمارین عربی دهم

برچسب آرشیو پاسخ تمارین عربی دهم

ترجمه درس یک – دهم مشترک

ذاک هوَ الله آن همان خداست اُنظُر لِتِلکَ الشَجَره                ذات الغصون النٌَضِرَه به آن درختِ دارای شاخه های تازه نگاه کن کَیفَ نَمَت مِن حَبٌَهٍ                وَ کَیفَ صارت شَجَره چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد فَابحَث و قُل مَن ذاالذی          یُخرِجُ منها الثَمَرَه پس …

ادامه مطلب

تمارین درس سه – دهم مشترک

ادامه مطلب

تمارین درس دو – دهم مشترک

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست