صفحه اصلی > برچسب آرشیو تمارین عربی دهم

برچسب آرشیو تمارین عربی دهم

تمارین درس هشت – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

   

ادامه مطلب

تمارین درس شش – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

تمارین درس سه – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

ترجمه درس یک – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ذاک هوَ الله آن همان خداست اُنظُر لِتِلکَ الشَجَرة                ذات الغصون النٌَضِرَه به آن درختِ دارای شاخه های تازه نگاه کن *** کَیفَ نَمَت مِن حَبٌَهٍ                وَ کَیفَ صارت شَجَره چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد *** فَابحَث و قُل مَن ذاالذی        …

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست