صفحه اصلی / برچسب آرشیو الصدق

برچسب آرشیو الصدق

ترجمه درس پنج – یازدهم انسانی

الصدق  راستی یحُکْی أَنَّ رَجُلاً کانَ کَثیرَ الْمَعاصی وَ الْعُیوبِ، فَنَدِمَ عَلَی أَعمالِهِ السَّیِّئَهِ؛ آورده اند که مردی پر از گناهان و عیب ها بود، پس [روزی] از کردار بدش پشیمان شد. وَ حاوَلَ أن یصُلحِهَا، فَمَا اسْتَطاعَ، فَذَهَبَ إلَی رَجُلٍ فاضِلٍ صالِحٍ، و کوشید که آن ها را اصلاح …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!