صفحه اصلی > فهرست

فهرست

لغات دوازدهم انسانی

ادامه مطلب

تمارین درس الرابع – دهم تجربی

 

ادامه مطلب

ترجمه درس دو – یازدهم مشترک

فی مَحْضَِر الْمُعَلِّمِ ( در پیشگاه معلم )   فِی الْحِصَّهِ الُْاولَی کانَ الطُّلّابُ یسَْتمَِعونَ إلَی کَلامِ مُدَرِّسِ الْکیمیاءِ، در زنگ اول ، دانش آموزان به سخن معلم شیمی گوش می دادند.   وَ کانَ بَینَهُم طالِبٌ مُشاغِبٌ قَلیلُ الَْادَبِ، یَضُُّر الطُّلّابَ بِسُلوکِهِ، و میان آنها دانش آموز شلوغ کننده ی بی ادبی بود. با رفتارش به دانش آموزان ضرر …

ادامه مطلب

ترجمه درس الرابع – (دهم انسانی) – copy

اَلتَّعایُشُ السِّلْمیُّ همزیستی مسالمت آمیز لَقَد کانَتْ رِسالَهُ الْاسلامِ عَلَی مَرِّ الْعُصورِ قائِمَهً عَلَی أَساسِ الْمَنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْاِساءَهِ، فَإنَّ اللّهَ یَقولُ قطعا پیام اسلام درگذر زمانها براساس منطق و دوری از هر بدی استوار بوده است. و به راستی خداوند می فرماید: ﴿وَ لا تسَتَوِی الْحَسَنَهُ وَ لَا السَّیِّئَهُ اِدفَع بالّتی هیَ أحسَنُ فَإذَا الّذی بَینَکَ وَبَینَهُ عَداوَهٌ کانَّهُ …

ادامه مطلب

ترجمه درس الثامن – (چهارم انسانی)

عُلُوٌّ فـﻰ الحیاه و فـﻰ الْمَماتِ بزرگی در زندگی و مرگ   عُلُوٌّ فـﻰ الحیاهِ و فـﻰ الْمَماتِ               لَحَقّ تلک إحْدَی الْمُعجزات  بزرگی در زندگی و مرگ واقعاً یکی از معجزات می باشد . کأنّ الناسَ حولَک حینَ قاموا                 وُفودُ نَداک أیّامَ الصِّلاتِ گویی مردم که …

ادامه مطلب

ترجمه درس الرابع (چهارم انسانی)

العجوزُ الثائرهُ پیرزن انقلابی هناک علی أطراف القریه عَجوزٌ لم تُبْقِ لها حوادثُ الدّهرِ إلاّ أرْبَعَ نِعاجٍ ؛ تأخذُ مِنْها اللَّبَنَ و الصوفَ لِتُواصِلَ الحیاهَ. در اطراف روستا پیرزنی وجود داشت که حوادث روزگار چیزی جز چهار میش برایش باقی نگذاشته بود، شیر و پشم آنها را می گرفت تا به زندگی ادامه دهد. و فـی صباح یومٍ من الأیّامِ …

ادامه مطلب

ترجمه درس الثالث – (چهارم انسانی)

مَن یَمْتَطى الْمَجْدَ؟ چه کسی به بزرگواری دست می یابد؟ لا یَمْتَطى الْمَجدَ مَن لم یرکَبِ الخَطرا                 و لایَنالُ العُلی مَنْ قَدّمَ الْحَذرا هرکسی که خطر را نپذیرد، به بزرگواری نمی رسد وهرکسی که احتیاط را در پیش گیرد به مقام والا نمی رسد *** لابُدّ للشَّهدِ مِنْ نَحْلٍ یُمَنِّعُه                            لا یَجْتَنـی النَّفْعَ مَن لم یَحْمِلِ الضَّرَرا ناچار برای بدست …

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست