درس چهار

تمارین درس چهار – دوازدهم انسانی

ادامه مطلب

ترجمه درس چهار – دوازدهم انسانی

نِظامُ الطَّبیعَهِ نظام طبیعت تَوازُنُ الطَّبیعَهِ جَمیلٌ. خَلَقَ اللّهُ لِلطَّبیعَهِ نِظاماً یَحْکُمُ جَمیعَ الْمَوْجوداتِ مِنْ نَباتٍ وَ حیَوَانٍ و کائنِاتٍ أخُرْیٰ یَعیشُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضٍ توازن طبیعت زیباست! خداوند نظمی را برای طبیعت آفرید که حکم می کند بر همه موجودات از گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با همدیگر زندگی می کنند؛ فَیَتَحَقَّقُ التوَّازنُُ و الِاسْتقِرارُ فیها پس …

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست