صفحه اصلی > دهم انسانی > قواعد دروس

قواعد دروس

قواعد درس چهار – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

قواعد درس سه – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

قواعد درس دو – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

قواعد درس یک – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

قواعد درس هشت – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

     الجارّ و المَجرور      تقریبا در همه زبان های دنیا، حروف اضافه ای وجود دارن که ما برای جمله سازی به آنها محتاجیم. این سه کلمه را در نظر بگیرین: سعید   خانه   مدرسه حالا تصورکنید بخواهیم مفهوم حرکت سعید از خانه به سمت مدرسه را فقط با این سه کلمه بفهمیم! خب معلومه که فقط با …

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست