صفحه اصلی > دوازدهم انسانی > نکات مهم که برای تحلیل صرفي باید بدانیم

نکات مهم که برای تحلیل صرفي باید بدانیم

اگر کلمه مورد نظر ، اسم باشد :

۱- اسم

۲- مفرد ، مثنی یا جمع     ( تعداد اسم )

۳- مذکر یا مونث  ( جنسیت اسم )

۴- جامد یا مشتق

۵- اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبه بالفعل ، اسم تفضیل ، اسم مبالغة ، اسم مکان ، اسم زمان ، اسم الآلة ( اگر مشتق باشد، چه نوع مشتقی )

۶- معرب یا مبني

۷- منصرف ( تنوین می گیرد ) یا غیر منصرف ( تنوین نمی گیرد )

۸- مقصور ، منقوص ، ممدود یا صحیح الآخر

۹- معرفه یا نکره

۱۰- معرفه عَلَم / معرفه به الـ / معرفه به اضافه / ضمیر / موصول / اسم اشاره ( اگر معرفه باشد جزو کدام قسم معرفه های شش گانه است؟)

 

—— arabii.ir ——

 

اگر کلمه مورد نظر ، ضمیر باشد :

۱- اسم

۲- ضمیر

۳- متّصل یا منفصل

۴- مرفوعی ، منصوبي یا مجروری

۵- للغایب ، للغائبة ، للغائبینَ و … ( صیغه آن )

۶- معرفه

۷- مبني

۸- مبنی علی الفتح ، مبنی علی الضمّ ، مبنی علی الکسر ، مبني علی السکون ( نوع بناء )

 

—— arabii.ir ——

 

اگر کلمه مورد نظر ، موصول باشد :

۱- اسم

۲- موصول

۳- خاص یا عام

۴- مفرد، مثنی یا جمع ( برای موصول های خاص )

۵- مذکر یا مونث ( برای موصول های خاص )

۶- معرفه

۷- مبني

 

—— arabii.ir ——

 

اگر کلمه مورد نظر ، اسم اشاره باشد :

۱- اسم اشاره

۲- به نزدیک یا به دور

۳- مفرد ، مثنی یا جمع

۴- للمذکر یا للمؤنث

۵- معرفه

۶- معرب یا مبني

 

—— arabii.ir ——

 

اگر کلمه مورد نظر ، فعل باشد :

۱- فعل

۲- ماضي ، مضارع یا امر ( زمان فعل )

۳- للغایب ، للمخاطب ، للمخاطبین ، للغایبات ، متکلم وحده و… ( صیغه فعل )

۴- ثلاثي یا رباعي

۵- مجرد یا مزید

۶- معرب یا مبني

۷- صحیح یا معتل

۸- معتل مثال ، معتل اجوف ، معتل ناقص ( در صورت معتل بودن )

۹- لازم یا متعدي

۱۰- مبني للمعلوم یا مبني للمجهول

 

—— arabii.ir ——

 

اگر کلمه مورد نظر ، حرف باشد :

۱- حرف

۲- مبني

۳- مبني علی الفتحه ، مبني علی الضمّه ، مبني علی الکسر یا مبني علی السکون

۲- عامل یا غیر عامل

۳- عامل جر ، عامل نصب ، عامل جزم ، حروف مشبهة بالفعل ، لا نفي جنس

www.arabii.ir

یک دیدگاه

  1. مهدي وفائي

    خیلی خوب توضیح داده بودید
    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: انجام این کار ممکن نیست