صفحه اصلی / دوازدهم انسانی / قواعد درس یک – دوازدهم انسانی

قواعد درس یک – دوازدهم انسانی

قواعد درس یک

قواعد درس یک

  • حروف مشبهه بالفعل
  • انواع لا + لا نفی جنس

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!