صفحه اصلی / دهم مشترک / ترجمه / ترجمه درس یک – دهم مشترک

ترجمه درس یک – دهم مشترک

ذاک هوَ الله

آن همان خداست

 

اُنظُر لِتِلکَ الشَجَرة           ذات الغصون النٌَضِرَه

به آن درختِ دارای شاخه های تازه نگاه کن

 

کَیفَ نَمَت مِن حَبٌَهٍ           وَ کَیفَ صارت شَجَره

چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد

 

فَابحَث و قُل مَن ذاالذی           یُخرِجُ منها الثَمَرَه

پس جستجو کن و بگو چه کسی از آن، میوه بیرون می آورد (پدید می آورد)

 

وَ انظُر الی الشَّمسِ التی         جَذوَتُها مُستَعِرَه

و به خورشیدی نگاه کن که شراره های آتش آن فروزان است

 

فیها ضیاءٌ و بها           حَرارَهٌ مُنتَشِرَه

در آن روشنایی است و بوسیله آن گرما پراکنده شده است

 

مَن ذاالذی اَوجَدَها          فی الجَوِّ مثل الشَرَره

چه کسی آن را در فضا همچون شراره (آتش) پدید آورده است

 

ذاکَ هُوَ الله الذی          اَنعُمُهُ مُنهَمِرَه

او همان خداوندی است که نعمتهایش روان است

 

ذوحکمَهٍ بالِغَهٍ           وَ قُدرَهٍ مُقتَدِرَه

دارای حکمت و دانش کامل و نیرویی توانمند است

 

اُنظُر الی اللیل فَمَن         اَوجَدَ فیهِ قَمَرَه

و به شب نگاه کن، پس چه کسی ماهش را در آن پدید آورد

 

وَ زانَهُ بِاَنجُمٍ         کالدُّرَرِ المُنتَشِرَه

و آن (شب) را با ستارگانی همچون مرواریدهای پراکنده آرایش داد

 

وَ انظُر الی الغَیمِ فَمَن         اَنزَلَ مِنهُ مَطَرَه

و به ابر نگاه کن، پس چه کسی بارانش را از آن نازل کرد

 

فَصَیَّرَ الارضَ بِهِ         بَعدَ اغبرارٍ خَضِرَه

و زمین را بوسیله آن(باران) بعد از غبارآلودگی سرسبز ساخت

 

وَ انظُر الی المَرءِ وَ قُل         مَن شَقَّ فیهِ بَصَرَه

و به انسان نگاه کن و بگو چه کسی چشمش (بیناییش) را در وی پدید آورده است

 

مَن ذاالذی جَهَّزَهُ          بِقُوَّهٍ مَفتَکِرَه

چه کسی او را به نیروی اندیشه مجهز کرد

 

ذاکَ هُوَ الله الذی         اَنعُمُهُ مُنهَمِرَه

او همان خداوندی است که نعمتهایش ریزان است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!