صفحه اصلی / دوازدهم انسانی / ترجمه / ترجمه درس پنج – دوازدهم انسانی

ترجمه درس پنج – دوازدهم انسانی

یا الهی یا الهی یا مجیب الدعواتِ

ای خدای من، ای خدای من، ای اجابت کننده دعاها

اِجْعَلِ الْیوْمَ سَعیداً   وَ کَثیرَ الْبَرَکاتِ

امروز را خوش اقبال و پر برکت قرار بده

وَ امْلأ الصَّدْرَ انْشِراحاً  وَ فَمی باِلْبَسَماتِ

و سینه ام را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر کن

وَ أعنّی فی دُروسی  وَ أَداءِ الواجِباتِ

و من را در درس‌هایم و انجام تکالیف کمک کن

وَ أَنِرْ عَقْلی وَ قَلْبی  بِالْعُلومِ النّافِعاتِ

و عقل و دلم را با دانشهای سودمند نورانی کن

وَ اجْعَلِ التَّوْفیقَ حَظّی  وَ نَصیبی فی الْحَیاهِ

و موفقیت را بختم و بهره ام در زندگی قرار بده

وَ امْلَأ الدُّنیا سَلاماً  شامِلاً کُلَّ الْجِهاتِ

و جهان را از آشتی فراگیر از همه جهت‌ها پر کن

وَ احْمِنی وَ احْمِ بلِادی  مِنْ شُرورِ الحادِثاتِ

و من و سرزمینم را از پیشامدهای ناگوار نگه دار

 

error: Content is protected !!