صفحه اصلی > یازدهم مشترک > ترجمه متن > ترجمه درس دو – یازدهم مشترک

ترجمه درس دو – یازدهم مشترک

في مَحْضَِر الْمُعَلِّمِ

در پیشگاه معلم

فِي الْحِصَّةِ الُْاولَی کانَ الطُّلّابُ يسَْتمَِعونَ إلَی کَلامِ مُدَرِّسِ الْکيمياءِ،

در زنگ اول ، دانش آموزان به سخن معلم شیمی گوش می دادند.

وَ کانَ بَينَهُم طالِبٌ مُشاغِبٌ قَليلُ الَْادَبِ، يَضُُّر الطُّلّابَ بِسُلوکِهِ،

و میان آنها دانش آموز شلوغ کننده ی بی ادبی بود. با رفتارش به دانش آموزان ضرر می رساند.

يَلتَفِتُ تارَةً إلیَ الوَْراءِ وَ يتََکَلَّمُ مَعَ الَّذي خَلْفَهُ وَ تارَةً يَهْمِسُ إلَی الَّذي يَجْلِسُ جَنْبَهُ حينَ يَکْتُبُ الْمُعَلِّمُ عَلَی السَّبّورَةِ؛

یک بار به عقب روی بر می گرداند و با کسی که پشت سرش بود صحبت می کرد.و یک بار با کسی که کنارش می نشست آهسته صحبت می کرد زمانی که معلم بر روی تخته سیاه می نوشت.

وَ في الْحِصَّةِ الثّانيَةِ کانَ الطّالِبُ يَسأَلُ مُعَلِّمَ عِلْمِ الَْاحياءِ تَعَنُّتاً؛

و در زنگ دوم ، دانش آموز از معلم زیست شناسی برای مچ گیری سوال می پرسید.

وَ فِي الْحِصَّةِ الثّالِثَةِ کانَ يَتَکَلَّمُ مَعَ زَميلٍ مِثْلِهِ وَ يَضحَكُ؛

و در زنگ سوم با یک همکلاسی مثل خودش صحبت می کرد و می خندید.

فَنَصَحَهُ الْمُعَلِّمُ وَ قالَ: مَنْ لا يَسْتَمِعْ إلَی الدَّرسِ جَيِّداً يَرْسُبْ في الِامْتِحانِ. وَلٰکِنَّ الطّالِبَ اسْتَمَرَّ عَلَی سُلوکِهِ.

پس معلم او را نصیحت کرد و گفت: هر کس به درس خوب گوش ندهد در امتحان تجدید می شود. اما دانش آموز به رفتارش ادامه داد.

فَکَّرَ مِهرانُ حَولَ هٰذِهِ الْمُشکِلَةِ، فَذَهَبَ إلَی مُعَلِّمِ الْادََبِ الْفارِسيِّ وَ شََرحَ لَهُ الْقَضيَّةَ

مهران درباره این مشکل فکر کرد پس به سوی معلم ادبیات فارسی رفت و ماجرا را برای او توضیح داد.

وَ قالَ: أُحِبُّ أَنْ أَکتُبَ إنشاءً تَحتَ عُنوانِ ” في مَحضَِر الْمُعَلِّمِ ” فَوافقََ الْمُعَلِّمُ عَلَی طَلَبِهِ،

و گفت : دوست دارم انشایی بنویسم با عنوان ” در پیشگاه معلم ” . پس معلم با درخواستش موافقت کرد

قالَ لَهُ: إنْ تُطالِعْ کِتابَ ” مُنْيَةِ الْمُريدِ ”  لِزَينِ الدّينِ الْعامِليِّ ، ( الشَّهيدِ الثّاني ) يُساعِدْكَ عَلَی کِتابَةِ إنشائِكَ؛

به او گفت: اگر کتاب ” منیه المرید ” از زین الدین عاملی (شهید ثانی) را بخوانی ، به تو در نوشتن انشایت کمک می کند.

ثُمَّ کَتَبَ مهرانُ إنشاءَهُ وَ أَعطاهُ لِمُعَلِّمِهِ. فَقالَ الْمُعَلِّمُ لَهُ: إنْ تَقْرَأْ إنشاءَكَ أَمامَ الطُّلّابِ فَسَوفَ يَتَنَبَّهُ زَميلُكَ الْمُشاغِبُ.

سپس مهران انشایش را نوشت و آن را به معلمش داد. پس معلم به او گفت: اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی ، همکلاسی شلوغ کننده ات متوجه ( اشتباهش ) خواهد شد

وَ هذا قِسْمٌ مِن نَصِّ إنشائِهِ:

و این بخشی از متن انشایش است :

… أَلَّفَ عَدَدٌ مِنَ الْعُلَماءِ کُتُباً في مَجالاتِ التَّربيَةِ وَ التَّعليمِ، يرَتبَطُِ بَعضُها بِالْمُعَلِّمِ، وَ الُْاخرَی بِالْمُتَعَلِّمِ؛

… تعدادی از دانشمندان کتابهایی در زمینه های تربیت و آموزش تالیف کردند(نوشتند). برخی از آنها به معلم ارتباط دارد و برخی دیگر به یادگیرنده .

وَ لِلطّالِبِ في مَحضَِر الْمُعَلِّمِ آدابٌ، مَن يَلْتَزِمْ بِها يَنجَحْ؛ أَهَمُّها:

و برای دانش آموز در پیشگاه معلم آدابی است. هر کس به آنها پایبند باشد موفق می شود. مهمترین آنها :

أَنْ لا يَعصيَ أَوامِرَ الْمُعَلِّمِ.

اینکه از دستورهای ( = درخواست های) معلم سرپیچی نکند.

الِاجْتِنابُ عَن کَلامٍ فيهِ إساءَةٌ لِلَْادَبِ.

پرهیز از سخنی که در آن بی ادبی باشد.

أَنْ لا يَهْرُبَ مِن أَداءِ الْواجِباتِ الْمَدرَسيَّةِ.

اینکه از انجام تکالیف مدرسه فرار نکند.

عَدَمُ النَّومِ في الصَّفِّ، عِندَما يُدَرِّسُ الْمُعَلِّمُ.

نخوابیدن در کلاس زمانی که معلم درس می دهد.

أَنْ لا يَتَکَلَّمَ مَعَ غَيرِهِ مِنَ الطُّلّابِ عِندَما يُدَرِّسُ الْمُعَلِّمُ.

اینکه زمانی که معلم درس می دهد، با کس دیگری از دانش آموزان صحبت نکند.

أَنْ لا يَقطَعَ کَلامَهُ، وَ لا يسَْبِقَهُ بِالْکَلامِ، وَ يَصْبَِر حَتَّی يَفْرُغَ مِنَ الْکَلامِ.

اینکه سخنش را قطع نکند و در سخن از او پیشی نگیرد و صبر کند تا از سخن فارغ شود.

اَلْجُلوسُ أَمامَهُ بِأَدَبٍ، وَ الِاسْتِماعُ إلَيهِ بِدِقَّةٍ وَ عَدَمُ الالْتِفاتِ إلَی الْوَراءِ الاّ لِضَرورَةٍ.

با ادب نشستن مقابل او و با دقت گوش دادن به او. و روی برنگرداندن به عقب مگر در صورت لزوم.

لمّا سَمِعَ الطّالِبُ الْمُشاغِبُ إنشاءَ مهران، خجَلَِ وَ نَدِمَ عَلَی سُلوکِهِ في الصَّفِّ.

زمانی که دانش آموز شلوغ کننده انشای مهران را شنید، خجالت کشید و به خاطر رفتارش در کلاس پشیمان شد

قالَ الشّاعِرُ الْمِصريُّ أحمَد شَوقيّ عَنِ الْمُعَلِّمِ:

شاعر مصری احمد شوقی درباره معلم گفت:

قُمْ لِلْمُعَلِِّمِ وَفِّهِ التَّبْجيلا                                                  کادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَکونَ رَسولا

برای معلم برخیز و احترامش را کاملاً به جا بیاور                  نزدیک بود که معلم پیامبر باشد

أَعَلِمْتَ أَشرَفَ أَوْ أجَلََّ مِنَ الَّذي                                     يَبْني وَ يُنْشِئُ أَنفُساً وَ عُقولا

آیا شریف تر یا گرانقدر تر از کسی که            نفس ها و عقل ها را می سازد و پرورش میدهد،شناختی ؟

 

www.arabii.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: انجام این کار ممکن نیست