معماری
خانه > درس 8

درس 8

ترجمه درس الثامن – (چهارم انسانی)

عُلُوٌّ فـﻰ الحیاة و فـﻰ الْمَماتِ بزرگی در زندگی و مرگ   عُلُوٌّ فـﻰ الحیاةِ و فـﻰ الْمَماتِ               لَحَقّ تلک إحْدَی الْمُعجزات  بزرگی در زندگی و مرگ واقعاً یکی از معجزات می باشد . کأنّ الناسَ حولَک حینَ قاموا …

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست